Whats new

देशात १४.२ टक्के मुस्लिम

Prince  

देशातील मुस्लिम नागरिकांची संख्या २००१ ते २०११ या दशकभराच्या काळात २४ टक्क्यांनी वाढल्याचे जनगणनेच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे देशातील मुस्लिमांचा लोकसंख्येतील वाटा १३.४ टक्क्यांवरून १४.२ टक्क्यांवर गेला आहे. १९९१ ते २००१ या दशकात मुस्लिमांची संख्या २९ टक्क्यांनी वाढली होती. त्या तुलनेत आताच्या दशकातील वाढ पाच टक्क्यांनी कमी आहे. परंतु, याच कालावधीत सगळ्या लोकसंख्येत १८ टक्के वाढ झाली. त्यापेक्षा मुस्लिमांची लोकसंख्यावाढ सहा टक्के अधिक आहे.

एकूण लोकसंख्येत मुस्लिमांची संख्या आसाम राज्यात सर्वांत वेगाने वाढली. २००१च्या जनगणनेनुसार, आसाममध्ये एकूण लोकसंख्येच्या ३०.९ टक्के मुस्लिम होते. आता त्यांचा वाटा ३४.२ टक्के एवढा झाला आहे. या राज्यात बांगलादेशी घुसखोरांचा प्रश्न मोठा आहे. बांगलादेशातून घुसखोरी मोठ्या प्रमाणावर होणारे दुसरे राज्य म्हणजे पश्चिम बंगाल. तेथील एकूण लोकसंख्येत मुस्लिमांचा वाटा २००१ साली २५.२ टक्के एवढा होता. तो २०११मध्ये २७ टक्के एवढा झाला आहे. ही वाढ राष्ट्रीय सरासरीच्या दुप्पट आहे.