Whats new
Shopping Cart: Rs 0.00

You have no items in your shopping cart.

Subtotal: Rs 0.00

Welcome to

Allauddin

लोकसंख्या

population  

जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचे तीन देश

अ.क्र.  देशाचे नाव   क्षेत्रफळ (स्के.कि.मी. मध्ये)  लोकसंख्या टक्के

१     चीन         ९,५८६,९६०                १८ %

२     भारत        ३,२८७,५९०                ७.५%

३     अमेरिका     ९,८२३,६३०                १० %

आपल्या भारत देशातील राज्यांची लोकसंख्या

२०१५ पर्यंत जगाची लोकसंख्या

भारत १२५ कोटी २ लक्ष (१७.५०%)

चीन १३० कोटी (१८%)

जगाची लोकसंख्या ७ अब्ज २० कोटी

भारताची सन २०११ च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्या १२१ कोटी

आपल्या देशातील तीन राज्याची लोकसंख्या खालीलप्रमाणे आहे

१. उत्तरप्रदेश       २१.३० कोटी (१७%)

२. महाराष्ट्र   ११.२४ कोटी (९.३%)

३. बिहार     ९.५   कोटी (८.५%)