Whats new
Shopping Cart: Rs 0.00

You have no items in your shopping cart.

Subtotal: Rs 0.00

Welcome to

Allauddin

सराव प्रश्नसंच (सेट २ ते १०)

वरील सरावप्रश्नसंच सेट १ प्रमाणेच येथे चालू घडामोडी, इतिहास, भूगोल, राज्यघटना व पंचायतराज, सामान्यविज्ञान, समाजसुधारक आणि अर्थशास्‍त्र अशा सात विषयांचे प्रत्येकी १०-१० प्रश्न असलेले २ ते १० सेट दिले आहेत. स्वत:चा अभ्यास तपासण्यासाठी तसेच अभ्यासाला चालना देण्यासाठी संबंधित प्रश्नसंच उपयुक्त ठरतील.

सराव प्रश्नसंच  

  • चालू घडामोडी 1 ते 10 प्रश्न
  • इतिहास 1 ते 10 प्रश्न
  • भूगोल 1 ते 10 प्रश्न
  • राज्यघटना 1 ते 10 प्रश्न
  • पंचायत राज, मुलकी व पोलीस प्रशासन 1 ते 10 प्रश्न
  • सामान्य विज्ञान 1 ते 10 प्रश्न
  • समाज सुधारक 1 ते 10 प्रश्न
  • अर्थशास्त्र 1 ते 10 प्रश्न