Whats new
Shopping Cart: Rs 0.00

You have no items in your shopping cart.

Subtotal: Rs 0.00

Welcome to

Allauddin

सराव प्रश्नसंच

येथे दिलेले प्रश्न हे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारा घेण्यात येणा-या राज्यसेवा, PSI/STI/ASST, कर सहायक, लिपीक इत्यादी परीक्षांसोबतच राज्यशासनाच्या विविध विभागामार्फत घेण्यात येणा-या लिपीक-टंकलेखक, तलाठी, ग्रामसेवक, लेखापाल,भांडारपाल.......... इत्यादी सर्वच परीक्षांना उपयुक्त ठरणार. विषयांनुसार प्रश्नसंचाचा येथे समावेश करण्यात आला आहे.

येथे इतिहास, भुगोल, समाजसुधारक, सामान्य विज्ञान, भारतीय राज्यघटना व पंचायतराज, अर्थव्यवस्‍था, इत्यादी या विषयावर प्रत्येकी १०-१० वस्तुनिष्ठ प्रश्न असे एकूण ७०० प्रश्न रु. 25/- मध्ये. कालावधी 3 महिने. 

 

चालू घडामोडी

स्पर्धा परीक्षांच्या अभ्यासक्रमावर आधारीत प्रश्नपत्रिका

 

इतिहास

स्पर्धा परीक्षांच्या अभ्यासक्रमावर आधारीत प्रश्नपत्रिका

 

भूगोल

स्पर्धा परीक्षांच्या अभ्यासक्रमावर आधारीत प्रश्नपत्रिका

 

राज्यघटना

स्पर्धा परीक्षांच्या अभ्यासक्रमावर आधारीत प्रश्नपत्रिका

 

पंचायत राज, मुलकी व पोलीस प्रशासन

स्पर्धा परीक्षांच्या अभ्यासक्रमावर आधारीत प्रश्नपत्रिका

 

सामान्य विज्ञान

स्पर्धा परीक्षांच्या अभ्यासक्रमावर आधारीत प्रश्नपत्रिका

 

अर्थशास्त्र

स्पर्धा परीक्षांच्या अभ्यासक्रमावर आधारीत प्रश्नपत्रिका

 

समाज सुधारक

स्पर्धा परीक्षांच्या अभ्यासक्रमावर आधारीत प्रश्नपत्रिका

 

अंकगणित

स्पर्धा परीक्षांच्या अभ्यासक्रमावर आधारीत प्रश्नपत्रिका