Whats new
Shopping Cart: Rs 0.00

You have no items in your shopping cart.

Subtotal: Rs 0.00

Welcome to

Allauddin

सराव प्रश्नसंच (सेट ४)

येथे दिलेले प्रश्न हे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारा घेण्यात येणा-या राज्यसेवा, PSI/STI/ASST, कर सहायक, लिपीक इत्यादी परीक्षांसोबतच राज्यशासनाच्या विविध विभागामार्फत घेण्यात येणा-या लिपीक-टंकलेखक, तलाठी, ग्रामसेवक, लेखापाल,भांडारपाल.......... इत्यादी सर्वच परीक्षांना उपयुक्त ठरणार. विषयांनुसार प्रश्नसंचाचा येथे समावेश करण्यात आला आहे.

येथे इतिहास, भुगोल, समाजसुधारक, सामान्य विज्ञान, भारतीय राज्यघटना व पंचायतराज, अर्थव्यवस्‍था, इत्यादी या विषयावर प्रत्येकी १०-१० वस्तुनिष्ठ प्रश्न असे एकूण ७०० प्रश्न रु. 25/- मध्ये. कालावधी 3 महिने. 

 

चालू घडामोडी

स्पर्धा परीक्षांच्या अभ्यासक्रमावर आधारीत प्रश्नपत्रिका

 

इतिहास

स्पर्धा परीक्षांच्या अभ्यासक्रमावर आधारीत प्रश्नपत्रिका

 

भूगोल

स्पर्धा परीक्षांच्या अभ्यासक्रमावर आधारीत प्रश्नपत्रिका

 

राज्यघटना व पंचायत राज

स्पर्धा परीक्षांच्या अभ्यासक्रमावर आधारीत प्रश्नपत्रिका

 

सामान्य विज्ञान

स्पर्धा परीक्षांच्या अभ्यासक्रमावर आधारीत प्रश्नपत्रिका

 

अर्थशास्त्र

स्पर्धा परीक्षांच्या अभ्यासक्रमावर आधारीत प्रश्नपत्रिका

 

समाज सुधारक

स्पर्धा परीक्षांच्या अभ्यासक्रमावर आधारीत प्रश्नपत्रिका